Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920202021
Ute- og innemiljø3,84,34,4
Relasjon mellom barn og voksne4,94,94,5
Barnets trivsel5,05,04,7
Informasjon4,84,83,7
Barnets utvikling4,84,94,5
Medvirkning4,74,74,2
Henting og levering4,64,64,5
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet4,74,94,1