Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø4,34,44,0
Relasjon mellom barn og voksne4,94,54,5
Barnets trivsel5,04,74,7
Informasjon4,83,74,0
Barnets utvikling4,94,54,4
Medvirkning4,74,24,1
Henting og levering4,64,54,1
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet4,94,14,3