Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,44,04,0
Relasjon mellom barn og voksne4,54,53,8
Barnets trivsel4,74,74,5
Informasjon3,74,03,2
Barnets utvikling4,54,44,2
Medvirkning4,24,13,6
Henting og levering4,54,14,2
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet4,14,33,8