Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø--4,3
Relasjon mellom barn og voksne--4,3
Barnets trivsel--4,9
Informasjon--3,9
Barnets utvikling--4,9
Medvirkning--4,4
Henting og levering--4,8
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet--4,6