Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø---
Relasjon mellom barn og voksne---
Barnets trivsel---
Informasjon---
Barnets utvikling---
Medvirkning---
Henting og levering---
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet---