Løding barnehage har drift i to lokaler, ett i brakkerigg på Engmark og ett i gamle Maurtua barnehage. Husene våre ligger i nær geografisk avstand og med umiddelbar nærhet til både skogen og fjæra. Vi har flere felles turer og arrangement sammen med barna og foreldrene, og vi ser oss selv som en personalgruppe.

 Vi er for tiden med i den nasjonale satsningen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø.» Det betyr at vi jobber med egen rolle for stadig å forbedre egen praksis. Målet er at vi skal forebygge, oppdage og sette i verk tiltak ved krenkelser og mobbing. I denne satsningen har også foreldrene en viktig rolle, i samarbeid med barnehagen.

Løding barnehage skal innen få år flytte til nye/ny-restaurerte lokaler i/ved nåværende Løding skole. Vi vil da bli ca 6 avdelinger, og i ett hus.