Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Avdeling Maurtua:

Foreldreundersøkelse
20192018
Ute- og innemiljø3,84,1
Relasjon mellom barn og voksne3,94,5
Barnets trivsel4,44,8
Informasjon3,14,0
Barnets utvikling4,14,7
Medvirkning3,44,2
Henting og levering3,84,4
Tilvenning og skolestart3,54,4
Tilfredshet3,74,4

 

Avdeling Engmark: 

Foreldreundersøkelse
20192018
Ute- og innemiljø4,04,1
Relasjon mellom barn og voksne4,54,5
Barnets trivsel4,94,8
Informasjon4,34,0
Barnets utvikling4,84,7
Medvirkning4,14,2
Henting og levering4,34,4
Tilvenning og skolestart-4,4
Tilfredshet4,54,4