Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø3,93,93,9
Relasjon mellom barn og voksne4,34,24,7
Barnets trivsel4,34,14,9
Informasjon4,34,64,3
Barnets utvikling4,34,24,7
Medvirkning3,53,13,5
Henting og levering4,34,44,5
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet4,34,24,6