Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920202021
Ute- og innemiljø3,93,93,9
Relasjon mellom barn og voksne4,34,34,2
Barnets trivsel4,44,34,1
Informasjon3,64,34,6
Barnets utvikling4,24,34,2
Medvirkning3,23,53,1
Henting og levering4,44,34,4
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet3,94,34,2