Jentoftsletta barnehage er en tradisjonell drevet barnehage som legger vekt på sosial kompetanse, lek og språk. Vi er ute hver dag, enten på utelekeplassen eller på egnede steder i nærmiljøet. Jentoftsletta har barn fra flere kulturer og i tillegg ei Lulesamisk avdeling. Den samiske kulturen integreres i hverdagen og i barnehagens innhold. Tre ansatte i barnehagen snakker Lulesamisk.

Barnehagen åpnet i november 2008.

Kvalitet, omsorg, respekt, trygghet og trivsel er våre viktige fundamenter for barna og deres familier, og vi har fokus på å ha et nært samarbeid med foreldrene. Vi arbeider for å se hvert enkelt barn og de behov og ressurser som barnet har, og for å gi barna gode verdier og holdninger i deres videre utvikling. Lek er det viktigste barnet gjør i barnehagehverdagen, og vi arbeider for å legge tilrette for gode lekearenaer og tar leken på alvor. Barn lærer gjennom leken - og det er der, i møtet med barns lekelyst og glede, at lærelyst oftest oppstår. Vi har stort fokus på å fremme et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø.