Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø3,83,93,9
Relasjon mellom barn og voksne4,44,44,5
Barnets trivsel4,74,84,8
Informasjon4,14,44,5
Barnets utvikling4,64,64,7
Medvirkning4,14,24,2
Henting og levering4,34,44,5
Tilvenning og skolestart4,44,24,5
Tilfredshet4,24,34,5
Samisk bolk4,24,44,4