Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø4,13,83,9
Relasjon mellom barn og voksne4,64,44,4
Barnets trivsel4,84,74,8
Informasjon4,24,14,4
Barnets utvikling4,74,64,6
Medvirkning4,34,14,2
Henting og levering4,54,34,4
Tilvenning og skolestart4,64,44,2
Tilfredshet4,54,24,3
Samisk bolk4,24,24,4