Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter og to personalrepresentanter. Utvalget behandler saker som  har med driften av barnehagen å gjøre og fastsetter årsplanen hvert år.

Leder for SU er Marit Dahl Andersen.