Hunstad Øst er en 3 avdelings barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser på Hunstad. Vi har utelek, friluftsliv og nærmiljø som vårt satsingsområde, og jobbing med rammeplanens innhold og oppgaver skjer i like stor grad ute som inne hos oss.

Hvert års trinn har egen turgruppe med fast turdag hver uke:” Vepsebolet” for 5-6 åringene,” Maurtua” for 4-5 åringene, ” Hakkespettene” for 3-4 åringene og” Småtassene” for 1-2 åringene

Lavvo-uker
Hver høst og hver vår gir vi tilbud om” Lavvo-uker”.  Barnehagedagen flyttes ut av huset og inn i lavvoen. Lavvoen blir satt opp i et spennende naturområde – ikke langt fra barnehagen. Lavvobarnehagens åpningstid følger normal åpningstid (kl.07.00 - 16.30). Barna må bringes til- og hentes ved lavvoen. De 2 eldste års gruppene er prioritert.

Vi er tydelige voksne. Det betyr at vi skal er forutsigbare og trygge i samhandling og samspill med barna. Gjennom vår måte å være på, gir vi barna standard for hvordan de skal oppføre seg mot andre - både voksne og andre barn. Barnet skal trives i barnehagen. Det er avhengig av nære, trygge, omsorgsfulle voksne som er til stede for barnet, og som er glade når barnet kommer i barnehagen. Barnet skal ses, høres og respekteres.

Personalet skal ha respekt for barnas lek og friheten som ligger i leken. Leken er den beste metoden for god og positiv læring. Den gir glede, energi og skaper trivsel. Leken hjelper barnet å bearbeide og formidle opplevelser og inntrykk, og gir barnet erfaringer i konflikthåndtering og samhandling med andre. Leken er et mål i seg selv, og vi har satt av hele dagen til lek og læring.

Vi skal vise respekt for ulikheter – ikke bare i ord, men også i handling. Vi skal ha det artig sammen, ha humoren til stede i hverdagen. Barna elsker at vi voksne ler, og de ler ofte og gjerne sammen med oss. Latter, lek, rutiner og grenser fremmer trivsel og trygghet hos både barn og voksne, og virker konfliktforebyggende.