Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,04,04,3
Relasjon mellom barn og voksne4,44,14,6
Barnets trivsel4,54,64,8
Informasjon4,03,84,4
Barnets utvikling4,54,14,8
Medvirkning3,83,34,4
Henting og levering4,24,24,6
Tilvenning og skolestart4,23,94,7
Tilfredshet4,34,04,7