Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920202021
Ute- og innemiljø4,14,34,0
Relasjon mellom barn og voksne4,54,74,4
Barnets trivsel4,84,84,5
Informasjon4,24,64,0
Barnets utvikling4,74,64,5
Medvirkning4,24,43,8
Henting og levering4,34,54,2
Tilvenning og skolestart4,54,54,2
Tilfredshet4,44,74,3