Gjæran barnehage ligger på Mørkved, nært marka og fasiliteter som skoler, kommunikasjon og boligfelt.

Barnehagen tilbyr varierte aktiviteter inne og ute. Vi er mye ute, i all slags vær. Våre satsningsområder er lek, sosial kompetanse og språk. Barnehagen har et sterk faglig miljø med utvidet pedagogisk bemanning på avdelingene.

Vår målsetning er at hvert barn skal føle trygghet, lære seg selvstendighet og føle respekt for mennesker og natur. Trygghet og positiv selvfølelse gir oss barn som samhandler godt med andre, men samtidig tør å hevde sine egne meninger på en positiv måte. Dette er noe vi ønsker å arbeide med i samarbeid og forståelse med barnas hjem.

Vi ønsker at hverdagen i barnehagen skal preges av humor, glede og en anerkjennende atmosfære. At alle i barnehagen får en følelse av likeverd bidrar positivt til å utvikle barnas empatiske evner og fører til økt trivsel. Vi ønsker at barna både skal få og lære seg å gi omsorg til andre. Det mener vi er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.

Vi ønsker at alle barn skal ha en god hverdag sammen med voksne som ser dem.

De voksne skal være til stede der barna er, hjelpe dem videre når det trenges samtidig som vi er forutsigbare og tydelige på når det er vi som bestemmer og når barna kan velge selv. Vi skal veilede, trøste og støtte, ikke «koste veien», men la barna mestre selv.