Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,24,44,1
Relasjon mellom barn og voksne4,84,84,6
Barnets trivsel4,84,84,8
Informasjon4,44,54,0
Barnets utvikling4,84,94,5
Medvirkning4,34,44,4
Henting og levering4,54,54,3
Tilvenning og skolestart-4,84,3
Tilfredshet4,74,74,4