Samarbeidsutvalget består av en foreldrerepresentant fra hver base (fire til sammen) og en personalrepresentant fra hver base. Utvalget behandler saker som  har med driften av barnehagen å gjøre og fastsetter årsplanen hvert år.

Valg av representanter til utvalget gjøres på foreldremøtet på høsten.