Engmark barnehage.

Hos oss er vi tre hus og åtte avdelinger med til sammen omkring 116 barn. Vi jobber for å gi den enkelte familien et trygt tilbud av høy kvalitet.

Et godt pedagogisk barnehagetilbud skal preges av omsorg, lek, danning og læring. I Engmark barnehage har vi et miljø som skal preges av lek og humor, aldersinndelte grupper, en utegruppe og et felles pedagogisk rammeverk.

Vi skal levere et tilbud hvor barna får et positivt og utviklende opphold i barnehagen og hvor barnas foresatte er trygge på at de har det bra. Barna skal møtes med omsorg, anerkjennelse, respekt og ivaretakelse.

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i leken!