Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202020212023
Ute- og innemiljø4,14,04,1
Relasjon mellom barn og voksne4,54,34,4
Barnets trivsel4,84,74,7
Informasjon4,34,24,3
Barnets utvikling4,74,54,6
Medvirkning4,13,94,1
Henting og levering4,34,14,4
Tilvenning og skolestart4,54,34,3
Tilfredshet4,54,44,5