Barnehagens samarbeisdsutvalg er satt sammen av en foreldrerepresentant og en fra personalet på hver avdeling. Styrer er samarbeidsutvalgets sekretær.