I barnehagen vår legger vi stor vekt på:

  • Glede og humor
  • Latter og glede
  • Utvikling gjennom lek

Gode lekemiljøer er viktig slik at barna skal få et godt utgangspunkt for å utvikle sin sosiale kompetanse og oppleve gleden ved vennskap og fellesskap. Vi jobber for å ha et miljø der barna erfarer og lærer i sitt eget tempo og på sine egne premisser.

Gjennom lek, lærer og erfarer barna og utvikler det viktige språket. Barnehageåret 2023/2024 har vi "Sang og språkskatter" som fokusområde.

Hos oss har vi 3 avdelinger med tilsammen 41 barn. Haugstua 3-6 år, Solvoll 2-3 år, Reinsletta 1-2 år.

Som miljøbarnehage ønsker vi å ha fokus på bærekraftig utvikling både i forhold til natur og mennesker, og vi jobber aktivt med det psykososiale miljøet for små og store.

Vi er dette barnehageåret 12 ansatte. Godt arbeidsmiljø og kontinuerlig fokus på et godt foreldresamarbeid er viktige faktorer for oss.