Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldrenes svar
202120222023
Ute- og innemiljø4,24,24,3
Relasjon mellom barn og voksne4,74,74,6
Barnets trivsel4,64,74,7
Informasjon4,74,64,6
Barnets utvikling4,74,94,8
Medvirkning4,34,34,3
Henting og levering4,74,64,6
Tilvenning og skolestart4,54,54,7
Tilfredshet4,64,74,5