Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldrenes svar
202020212022
Ute- og innemiljø4,14,24,2
Relasjon mellom barn og voksne4,34,74,7
Barnets trivsel4,74,64,7
Informasjon4,14,74,6
Barnets utvikling4,54,74,9
Medvirkning4,34,34,3
Henting og levering4,34,74,6
Tilvenning og skolestart4,44,54,5
Tilfredshet4,34,64,7