Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter og to personalrepresentanter. Utvalget behandler saker som har med driften av barnehagen å gjøre og fastsetter årsplanen.

Valg av foreldrerepresentanter gjøres hver høst på foreldremøte.