Avdelingene våre heter:

  • Askeladden: 3-6 år
  • Maurtua: 0-3 år

På Askeladden og Maurtua jobbes det primært ut fra begrepene utvikling, respekt og omsorg. Ut fra barnegruppa og disse begrepene planlegges aktiviteter og tema avdelingen jobber med. De har vært en ut er in barnehage, så de kan en del om det gode utelivet. Ellers har den frie leken stått sentralt. Det jobbes også mye med språk og kommunikasjon, vi er en sentrumsbarnehage og har følgelig ofte mange flerspråklige i barnegruppen.