Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,24,54,3
Relasjon mellom barn og voksne4,44,74,5
Barnets trivsel4,64,74,8
Informasjon3,84,74,4
Barnets utvikling4,54,64,7
Medvirkning4,44,44,5
Henting og levering4,34,84,3
Tilvenning og skolestart4,44,54,3
Tilfredshet4,44,74,5