Asphaugen barnehage ligger landlig til i sentrum av Bodø og har et stort uteområde. Barnehagen har 129 plasser fordelt på seks avdelinger og to hus. To avdelinger er for barn under tre år, en avdeling er for barn i alderen to til fire år, og tre avdelinger er for barn over tre år.

Vi er i stor utvikling, og er stadig på søken etter å lære nye ting for å bli en bedre barnehage. Vi bruker i stor grad digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet og er ellers opptatt av lek, trivsel, trygghet, sikkerhet og glede.

Vi har et variert aktivitetstilbud, og bruker nærmiljøet mye. Både pr sykkel (boxbike), med vogner og til fots.

Verdiene våre:

  • Vi er til stede for barna og gir omsorg:
  • Vi tar ditt barn på alvor og støtter det gjennom hverdagens utfordringer og gleder.
  • Vi tar vare på barnas særegenhet.
  • Vi er voksne som er med i øyeblikkene og som møter DITT barns blikk med anerkjennelse og engasjement.
  • Trivsel for alle: Alle små og store betyr noe og er viktige for felleskapet.
  • Glede og humor: Lek og latter kjennetegner hverdagen for liten og stor.