Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920202021
Ute- og innemiljø4,34,44,3
Relasjon mellom barn og voksne4,74,64,7
Barnets trivsel4,94,84,8
Informasjon4,64,64,5
Barnets utvikling4,84,74,8
Medvirkning4,44,44,4
Henting og levering4,54,54,5
Tilvenning og skolestart4,64,44,7
Tilfredshet4,84,64,7