Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,34,44,3
Relasjon mellom barn og voksne4,74,84,6
Barnets trivsel4,84,94,9
Informasjon4,54,54,6
Barnets utvikling4,84,84,8
Medvirkning4,44,54,5
Henting og levering4,54,74,5
Tilvenning og skolestart4,74,74,4
Tilfredshet4,74,84,7