Barnehage- og skolekontoret har fokus på utvikling og støtte til kommunenens barnehager.

Barnehage- og skolekontorets oppgaver:

  • Koordinere, støtte, og utfordre barnehagene i den faglige utviklingen.
  • Kompetanseutvikling.
  • Veiledning av barnehagene.
  • Ivareta og gjennomføre samordnet barnehageopptak for både private og kommunale barnehager.
  • Ledermøter og nettverk.
  • Utrede saker til politisk behandling.
  • Bidra til gode løsninger på tvers av tjenesteområdene gjennom tverrfaglig arbeid.

 

Andre oppgaver:

  • Samarbeid med skolene.
  • Tverrfaglig samarbeid innen kommunen.