Tjenestemottakere som følges opp fra Bodø kommune har nå mulighet til å besvare ulike kartlegginger og spørreskjema ved innlogging på digital nettportal (CheckWare). De som skal besvare spørreskjema på vegne av seg selv eller andre vil få tilsendt en SMS fra Bodø kommune som inneholder en link svarportal. Når du logger inn i svarportal vil du få nærmere informasjon om hvilken tjeneste som har sendt deg kartlegging eller spørreskjema.