CheckWare er et digitalt ​kartleggingsverktøy. Det betyr at ​tester, skjemaer og utredningsverktøy er digital. Man får ikke lenger brev i posten, men logger seg på CheckWare og fyller ut sine helseopplysninger der.

Det er helsepersonell som sender ut disse skjemaene basert på hvilken tjeneste du eller den du representerer mottar.

​​Gjennom CheckWare kan Bodø kommune tilby digital oppfølging av tjenestemottakere ved å sende ut kartlegginger/spørreskjema elektronisk, og hvor tjenestemottaker, foresatte, ansatte i kommunen kan svare på disse.

Målet med dette er at våre tjenestemottakere skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale løsninger.