Bankgata ungdomsskole befinner seg sentralt i Bodø, med kort avstand til sentrum av Bodø. 

Skolen har ca. 300 elever fordelt på 8.–10. trinn.

Bankgata ungdomsskole er en mottaksskole. Det betyr at vi tar imot nyankomne elever fra hele verden, både asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Skolen har derfor valgt å opprette en innføringsklasse for nyankomne. Her får elevene daglig 3 timer opplæring i grunnleggende norsk på nivå 1. I tillegg får elevene ukentlige timer med tospråklig fagopplæring. To norsklærere, der en av disse også er kontaktlærer for innføringsklassen, har hovedansvaret for opplæringen i innføringsklassen. Opplæringen er temabasert, og trivsel og trygghet i skolehverdagen vektlegges spesielt.   

Elevene tilhører også en ordinær klasse, og har derfor to kontaktlærere som skal sikre at elevene blir ivaretatt sosialt og faglig.

Bankgata ungdomsskole skal være en lærende organisasjon der det faglige, det flerkulturelle og det kreative vektlegges i skolens virksomhet.

Skolen vår skal være et trygt sted for alle der vi vektlegger:

  • fagkunnskaper
  • inkludering
  • toleranse respekt
  • omsorg
  • samarbeid
  • ansvar
  • trivsel
  • mestring