10.00–10.30:  Kaffe, mingling og registrering

10.30:  Konferanseåpning ved varaordfører i Bodø kommune Ida Gudding Johnsen og direktør i KORO Sigurd Sverdrup Sandmo

11.00-12.30: BOLK 1 Hvorfor involvere kunstnere i stedsutvikling?  
 

Ny bydel Hernes- transformasjon av landskap og historie v/prosjektsjef Irene Skiri: 

Bodøhalvøya skal transformeres igjen. Bodø står overfor ett av de største byutviklingsprosjektene i dagens Norge.

Ny by ny flyplass innebærer frigjøring av 2900 dekar sentrumsnære arealer til byutvikling, nedskalering av Nato-basen, og flytting av dagens sivile rullebane 900 meter.

I januar 2024 startet AVINOR anleggsarbeidet, og landskapet ytterst i sørvest totalforandres gjennom sprengning, planering, utfylling i sjø og andre arealendringer. Når nye Bodø lufthavn står klar i 2029 overtar kommunen dagens flyplassområde og starter utviklingen av en ny bydel på Hernes.

Hvilken rolle skal kunsten ha i dette utviklingsprosjektet?

Gjennom KORO prosjektet Flyfugl har kommunen involvert kunstnere og kunstfaglig kompetanse i områdeplaner, innbyggerinvolvering og kunst i offentlig rom. Hva blir de neste stegene?  
 

Hage – første brikken i en ny bydel i Lund v/Geir Brendeland - partner og arkitekt i Brendeland & Kristoffersen arkitekter  

Prosjektet Hage er et offentlig rom i den svenske byen Lund, designet av arkitektene Brendeland & Kristoffersen.

Oppdraget for prosjektet var å lage et sted der mennesker møtes; hvordan man kan bygge et nytt fellesskap, med fokus på sosiale rom.

Resultatet ble en stor hage eller frukthage – 1600 kvm, omtrent størrelsen på et småbruk. Hage består av en paviljong, et sitteområde og en mur, og er plassert midt i den nye bebyggelsen.

Dette grønne området er bestilt og bygget av Domkirken i Lund, og det er en del av et større byutviklingsprosjekt på 450 daa store området Brunnshög. Hage vil etter hvert bli omringet av bygårder og bli et intimt byrom for beboere og besøkende å nyte.

Prosjektet Hage ble de plukket ut blant 362 nominerte til finalen i Europas viktigste arkitekturpris: EU Mies.

«Økern Sentrum; den nye hovedstaden øst i Oslo med ByLab og kultur som motor i stedsutviklingen»  v/ Thomas Holthe, prosjektdirektør Økern Sentrum ANS 

På Økernsenteret ligger ByLab, en nøytral arena for byutvikling. Økernsenteret er også åpnet for ulik bruk i påvente av det fremtidige by- og kultursentrum: Bygget der Lars Ø. Rambergs «TILLIT» lyser har både blitt brukt av Nationaltheatret, til P3 Gull og nå senest en Banksy-utstilling. Hva er verdien for Hovinbyen i å fylle Økernsenteret med kultur, både nå og i fremtiden? Og hvordan kan ByLab bidra til å skape en bedre by? 

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde og skal i en tidshorisont på 30-50 år gi plass til rundt 40 000 nye boliger og opptil 100 000 arbeidsplasser. Strategisk plan for Hovinbyen ble vedtatt av Oslo bystyre i 2018 og definerer Økern Sentrum til selve hjertet i Hovinbyen – den nye hovedstaden øst i Oslo som skal knytte sentrum og Groruddalen tettere sammen. Området er stort og mangfoldig, og er blitt omtalt som et sammenhengende lappeteppe av steder med ulik historie og karakter. Det gir identitet og egenart. 

12.30-13.30: Lunsj

1330-1430: BOLK 2, Kunst som premiss for estetikk, inkludering og bærekraft 

Man kan ikke vedta byliv v/ Molobyen utvikling 

Molobyen er en helt ny bydel under utvikling i Bodø. Geografisk strekker området seg mellom Molorota og Bispeveien i Bodø sentrum. Tanken er en trinnvis transformasjon fra et tidligere industriområde til en mangfoldig bydel med boliger, havnestrøk, handel og kultur. Medvirkning og samskaping har vært, og vil være, bærende i utviklingen av bydelen. Eldre bygg tas i bruk til midlertidige formål for å suksessivt utvikle Molobyen til sitt fulle potensiale. Gjennom KORO prosjektet KUNSTPAUSE rettes fokus mot sosiale møteplasser og innbyggerinvolvering. Målet er å skape en hyggelig, mangfoldig og bærekraftig bydel for fremtiden, med mennesket i fokus. 

Kunstnerisk kompetanse som forretningsmodell v/kunstner Anna Ihle og leder for FutureBuilt Stavanger kommune Heather Bergsland 

New European Bauhaus er EU-kommisjonens program for å koble «Grønn giv» til estetikk, inkludering og bærekraft. Gjennom NEB-STAR har Stavanger kommune arbeidet med å få kunstnere inn fra oppstart og videre bli en integrert del av byutviklingsprosjekter som krever nye løsninger og alternative perspektiver. NEB-STAR skal endre måten kommuner, næringslivet, innbyggere og andre aktører samarbeider på, og koble ambisjoner om klimanøytrale løsninger med estetisk utforming og sosial inkludering. Prosjektet skal utvikle en modell som kommuner og næringslivet kan bruke, hvor kunstnerisk fagkompetanse får en nøkkelfunksjon.  

Kunstner Anna Ihle er engasjert som konsulent med kunstfaglig kompetanse i næringsklyngen og testområdet Site 4016 i Stavanger. Prosjektleder Heather Bergsland arbeider for FutureBuilt i Stavanger kommune. Sammen forteller de om hvordan NEB-STAR, gjennom innbyggerengasjement og samskaping på tvers av sektorer, skal skape mer bærekraftige, inkluderende og estetiske byer. 

1430-1500 Panelsamtale/debatt med innledere og utviklingsaktører i nord
 

  • Er kunst egentlig avgjørende for å skape attraktive lokalsamfunn og byer i nord?
  • Er geografi og stedets størrelse relevant for å lykkes med kunst i stedsutvikling?
  • Er Arktis en attraktiv region for kunstnere, og hvordan tar vi imot dem?

1530-1730 BOLK 3: Vi utforsker kunst i offentlige rom i Bodø 

Program for bolk 3 er under utvikling, påmelding til ulike sesjoner kommer. 

Bodø huser en rekke spennende verk. Bli med å møte kunstnere, kuratorer og få oppleve nye og gamle prosjekter. 

Alternativ 1:
 

Jeg fant, jeg fant: AK Dolven i Stormen bibliotek og Stormen konserthus 

I eventyret «Prinsessa som ingen kunne målbinde» verdsetter Askeladden hverdagslige ting. På samme måte ser A K Dolven i kunstprosjektet «jeg fant jeg fant –  alt er ikke som du tror det er, ser du» verdien i materiale som hun mer eller mindre tilfeldig har kommet over eller funnet. 

Bodø rådhus

Dikt til byråkratiet;  Per Kristian Nygård.

Far i gammelfjøsen; Rune Johansen. 

Formidler; Ellen Sæthre McGuirck, kunstkonsulent i kunstutvalgene for begge prosjektene. 

Alternativ 2:

Prosjekt67 og KUNSTPAUSE 

Prosjekt 67 og Gøran Moya, samarbeider på tvers av grensene i de arktiske landene Grønland, Norge, Sverige, Finland og Russland.  

Vi deler mye av den samme historien, og har felles påvirkning gjennom kultur og kunst. Utfordringer når det kommer til klima, miljø, samfunnsutvikling og politikk, berører oss også. I 2024 tas en nedlagt møbelforretning i bruk som kunstarena. Derfra går vi videre til Molobyen for å få nærmere kjennskap til KUNSTPAUSE prosjektet, med kunstkontainer, installasjoner, badstue, veggmalerier og performance. Badstua er åpen!  

Alternativ 3

«Den forbudte byen» og KUNSTKANTEN  

Den sivile og militære flyplassen har stått sentralt i byens utvikling siden andre verdenskrig og vært hermetisk lukket for byens innbyggere i snart tre generasjoner. Den "forbudte byen" Hernes, er altså et område som de færreste av dagens Bodøværinger kjenner fra innsiden. Gjennom Den forbudte byen (Flyfugl) har tre kunstnere formidlet verdier fra landskap, historie og transformasjon. Ved Jektefartmuséet kan vi oppleve det eksperimentelle hørespillet Hierggenjárgga/Härrgenjárrga substas – Hernes forteller. Verket gir lytterne et knippe bruddstykker av livets gang fra fortid, nåtid og fremtid, og er en sonisk fortelling om natur-kultur i evig samspill på Hierggenjárgga/Härrgenjárrga/Hernes.  

I slutten av september 2024 avdukes fem nye skulpturer på kunstpunkter langs den nye kyststien, ved flyplassen og i sentrum, som vil gå i dialog med en by og et samfunn i endring. Vi får en sniktitt på KUNSTKANTEN før åpning.   

Alternativ 4 – TBA 

19.00: Middag og etterspill på Bådin bryggeri 

En ingeniør, en lege, en bibliotekar, en designer og en økonom fikk en vill idé i 2012. Bådin bryggeri har siden vært en pioner innen arktisk håndverksøl. Her serveres det middag i selveste bryggeriet. Kunstnerisk innslag tba.