Målet med konferansen er å utforske hvordan kunst kan skape attraktive steder, arktiske byrom, bygulv, og urbane kvaliteter i byer med begrenset befolkningsutvikling. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Bodø kommune, KORO, Bodø Næringsforum, Koch Eiendom, Molobyen og Fabric+

Bodø kommune, Nyby-prosjektet:

Bodø kommune er med i lokalsamfunnsnettverket til KORO, og er prosjekteier på tre prosjekter finansiert gjennom KORO. Alle har fokus på kunst i stedsutvikling, i hhv Molobyen og ny bydel Hernes. Bodø står overfor ett av landets største byutviklingsprosjekter i forbindelse med flytting av flyplassen, og frigjøring av 2900 daa til byutviklingsformål. Bodø kommune vil overta arealene i 2029.

Bodø Næringsforum:

Bodø Næringsforum (BNF) er næringslivets interesseorganisasjon og talerør i Bodø. Vår primære oppgave er å fremme og skape forhold som muliggjør verdiskaping, næringsutvikling og jobbskaping for lokale bedrifter. Bodø Næringsforum er medlem i NHO og Hovedorganisasjonen Virke. Sammen med Bodøregionenes Utviklingsselskap (BRUS) er BNF en av de mest innflytelsesrike interesseorganisasjonene i Bodø. Bodø Næringsforum samarbeider også tett sammen med følgende organisasjoner: Bodø Sentrumsforening, Bodø Gårdeierforening, Stiftelsen Bodø Håndverkerstand og Visit Bodø.

Moloyben utvikling:

I sentrale Bodø jobber Molobyen Utvikling med en trinnvis transformasjon fra et lukket industriområde til en åpen kulturbydel med boliger, handel, service og næring. Gjennom medvirkning og midlertidighet og samarbeid med kunst- og kulturaktører har vi tatt i bruk lokaler og bygg, og blant annet etablert «kunstpauser» som blitt viktige møteplasser mens bydelen er under utvikling.  Vi har en tilnærming vi kaller «open-ended-planning», der vi som eiendomsutviklere ikke planlegger alt på en gang, men er nysgjerrig på hvordan vi kan forme bydelen sammen med dem som bruker den. Derfor er det for oss motiverende å fortsette med fokusert arbeid på kunst i offentlige rom, og bidrar gjerne i planleggingsgruppen sammen med de andre aktørene.

Otto Koch AS:

Otto Koch AS har historie som strekker seg 150 år tilbake i tid med drift i handel og etter hvert i eiendom. Vi er en sentral eiendomsbesitter i Bodø sentrum og utvikler kvartaler her for fremtiden. Vårt neste prosjekt inneholder et stort kinoanlegg kombinert med leiligheter, og å ta mer i bruk kunsten som en del av kundereisen både i dette prosjektet og andre eiendommer vi besitter (Glasshuset og Koch Kjøpesenter).

Nordnorsk kunstnersenter:

Nordnorsk kunstnersenter er Nord Norges regionale senter for samtidskunst og kompetansesenter for kunstnere i regionen. Med formålet om å skape interesse for og styrke kunstens rolle i landsdelen, arbeider senteret med regional og internasjonal orientering. Fokusområdet ligger i produksjon, visning og formidling av kunstprosjekter og utstillinger, biennalen LIAF, kunst i offentlig rom og residency-prosjekter. Rollen knyttet til kunst i offentlige rom innebærer å være et kompetansesenter i regionen. Nordnorsk kunstnersenter er rådgiver og samarbeidspartner for fylkeskommuner, kommuner, og andre oppdragsgivere, samt kunstkonsulenter og kunstnere.