Hensikten med planen er å tilrettelegge kollektivsystemet for ny ladeinfrastruktur på endeholdeplasser for at det skal innføres el-busser når nytt anbud for bybussene starter opp 1. juli 2021. Planen skal gi et best mulig samlet tilbud til kunden ut fra tilgjengelige ressurser.  Planen gjelder linje 1 - 4. 

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre.