Plan ID

Plannavn

Vedtatt

Status

1256

Områdereguleringsplan for Bodø Stamnetterminal

17.02.2011

Delvis opphevet

1263

Rv 80 Thalleveien - Hunstadmoen

17.02.2011

Delvis opphevet

1253

Bodø videregående skole, sentrum

09.02.2012

Delvis opphevet

2524

Mørkved Sør

09.02.2012

Delvis opphevet

2432

Hunstad sør

12.12.2013

Delvis opphevet

1282

Lille Hjartøy - Ytre havn

25.04.2013

Delvis opphevet

1296

Kvalvikodden

21.03.2013

Delvis opphevet

1297

Albertmyra og omegn

19.06.2013

 

1303

Vollsletta

07.05.2014

 

2013010

Mørkvedbukta

10.09.2015

 

2013004

Geitvågen, Norsia

29.10.2015

 

2010004

Områderegulering for Saltstraumen Sentrum

29.12.2015

 

2013008

Sivil Lufthavn i Bodø

16.06.2016

Delvis opphevet

2015011

Bankgata - Aspåsen

15.06.2017

 

2015013

Hunstad Sør Del 2

30.03.2017

 

2015015

Områderegulering for Nedre Hunstad

30.03.2017

Delvis opphevet

2017002

Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19

22.03.2018

 

2017017

Ny lufthavn. Bodø

31.10.2019

 

2014019

Kjerringøy Sentrum

10.12.2020

 

2017005

Molobyen

28.10.2021

Delvis opphevet