• Offentlig godkjente grensemerker blir satt ned der det er mulig.
  • Ved oppretting: Tinglyst festegrunn med eget festenummer.
  • Ved innløsing: Tinglyst grunneiendom med eget bruksnummer.
  • Matrikkelbrev for festegrunnen eller grunneiendommen.