Ofte vil avgrensing av anleggseiendom ikke kunne måles, men må beskrives med koordinater. I disse tilfellene må rekvirenten leverer koordinater i kommunenes offisielle koordinatsystem. Dette gjelder også høydedata.