Når anleggseiendom deles fra grunneiendom, kan hjemmelshaver til grunneiendommen søke.

Når anleggseiendom opprettes i eierløs grunn, kan den som har fått tillatelse til å bygge anlegget søke.