Dersom utearealene skal seksjoneres, må det avholdes oppmålingsforretning. Hvis utearealet er tydelig fastlagt med koordinater kan oppmålingsforretning gjennomføres med kontorforretning. Det vil si at forretningen gjennomføres uten oppmåling og merking. Eventuell kartlegging av ytre grenser mot naboeiendom, må i utgangspunktet fortsatt skje ved oppmøte, oppmåling og merking i terrenget. Partene vil alltid ha mulighet til å rekvirere forretning med oppmøte i terrenget om de ønsker dette.
En har også anledning til å be om utsatt oppmålingsforretning.