Grunneiendom er et areal som er avgrenset av eiendomsgrenser.