Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn det som kan gjennomføres som grensejustering, typisk over 5% av opprinnelig areal, men det kan være andre begrensninger.

Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

For mer informasjon, åpne Informasjon om Arealoverføring - pantefrafall (PDF, 464KB).