En anleggseiendom er knyttet til en bygning eller konstruksjon, eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd. Anleggseiendom vil mest typisk være bygning eller anlegg bygd på lokk over annen eiendom eller tunnel eller fjellanlegg (et volum) i undergrunnen. Fast anlegg på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn kan også opprettes som anleggseiendom. Du må ha tillatelse etter plan- og bygningsloven eller annet lovverk.