Planen er utarbeidet av Statens Vegvesen og delt inn i tre delstrekninger:

Delstrekning 1: Naurstadhøgda-Vikan
Delstrekning 2: Vikan-Hunstad øst
Delstrekning 3: Hunstadmoen-Thallekrysset

I 2011 ble det utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for den samme strekningen.

Dokumenter og informasjon om planen er tilgjengelig på Vegvesenets nettsider.