Gjennomføring av oppmålingsforretning har egen tidsfrist som kommer i tillegg til tidsfrist for behandling av søknaden om seksjonering.

Matrikkelforskriften § 18.