Hvis værforholdene gjør at oppmålingsforretning ikke kan gjennomføres, kan den blir utsatt. Bodø kommune har vedtatt lokal forskrift om at tidsfrister etter matrikkelforskriften §18 ikke løper om vinteren (1.november til 30. april).  Bruk av denne forskriften blir vurdert i hver sak.  Effekten av at oppmålingsforretningen ikke gjennomføres, er at det ikke blir opprettet ny matrikkelenhet før dette er gjort.

Forskrift: