For oppmålingsforretning gjelder tidsfrister satt i matrikkelforskriften § 18.