• Etter at kommunen har gitt tillatelse til deling, holdes oppmålingsforretning.
  • Eventuelle erklæringer om rettigheter som skal følge eiendommen må lages og underskrives av eier.
  • Saken tinglyses. Når saken er tinglyst får du tilsendt et matrikkelbrev som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.