Oppretting av grunneiendom koster kr 26.990, jf. gebyrforskriften punkt 4.4.1. Ved samtidig oppmålingsforretning av 2 eller flere nye tomter som er rekvirert av samme rekvirent gis reduksjon i gebyret på 50 % fra og med tomt nummer to, jf. gebyrforskriften § 4.6.1

I tillegg til satsene over kommer punkt 4.5.4,  gebyr per målt eller merket grensepunkt i marka, Kr 2.317 per grensepunkt.