I brukerportalen på www.gravemelding.no skal søknad om ferdigstillelse inneholde følgende dokumentasjon slik at garantitiden (varighet: 3 år fra utført arbeid) trer i kraft. Dette med hensyn til evt senskader som følge av dårlig utført arbeid eller ikke fulgte retningslinjer for graving i kommunal vei.

Dokumentasjon:

Bilder før graving:
1 oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i veiarbeidsområde
1 oversiktsbilde med stedfesting, eksisterende husnr/omgivelser
1 som er zoomet inn på selve gravehullet/Trase
Ved graving i større områder/trasé skal det tas bilde pr 25m

Bilder under graving:
1 som viser gravedybde, målestav i grøfta
1 som viser riktig komprimeringsutstyr i grøfta
1 når gjenfylt masse fylles, ved avretting av asfalt og asfalttykkelse med målestav
Ved graving i større områder/trasé skal det tas bilde pr 25m

Bilder etter graving:
1 Ferdig asfaltert m/forsegling av skjøten
1 Oversiktsbilde etter avsluttet arbeid og område er ryddet
1 Oversiktsbilde som viser tilstand på skilt i veiarbeidsområde er satt opp ihht tidligere plassering og i godkjent tilstand.
Leggerapport/asfaltseddel fra asfaltentreprenør skal legges ved alle ferdigmeldinger !
Etter endt arbeidsvarslingsplan skal du som entreprenør legge inn loggbok i opprettet sak/søknad i gravemelding.no sin portal som opphever skiltvedtaket.

Loggbok skal Inneholde: når av-plan er iverksatt, ev avvik/endringer underveis, når av-plan er avsluttet.