Bardunering av anleggsgjerder

Bardunering av anleggsgjerder i kommunalt utstyr som gatelysmaster, trær eller trebeskyttere må ikke forekomme. For montering av utstyr i gatelysmast skal skriftlig godkjenning fra Bodø Kommune foreligge. Ved montering av skilt skal det ligge gummibelegg mellom klave og mast.

 Graving i grøntarealer

Alle grøntarealer som graves i skal tilbakestilles til den stand de var i før gravingen tok til, eller bedre. Dersom det lagres masser i grøntarealer skal de lagres på veiduk. Plen skal sås i og steiner fjernes. Det skal ikke være synlige høydeavvik eller endringer i vegetasjonstype etter graving.

Graving ved trær

For gravearbeider ved bevaringsverdige trær gjelder minimum to meter avstand fra grøft til stammen. Beskyttelsen av trær utføres med isolasjonsmatte samt bord eller planke tett i tett og festet med båndstål eller tau rundt stammen. Røtter nødvendig for treets stabilitet skal bevares.

Forurenset grunn

Tiltakshaver skal vurdere om det er mistanke om forurenset grunn.

  • Se aktsomhetskart