1. Last ned rekvisisjonsskjema (PDF, 42KB).Rekvisisjonen må være underskrevet av eier (hjemmelshaver). Vennligst fyll inn epost-adresse og telefonnummer.
  2. Legg ved kartutsnitt over eiendommen. Eiendomsgrenser finnes i Bodø kartportal.
  3. Legg ved dokumentasjon på eiendoms- eller festerett.
  4. Send rekvisisjon med kartutsnitt til postmottak@bodo.kommune.no