Den som hevder å eie eller feste eiendom uten bruksnummer eller festenummer kan søke.