Oppretting av grunneiendom, festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, gebyrregulativet punkt 4.4.1, kr 26.990.

I tillegg til satsene over kommer punkt 4.5.4,  gebyr per målt eller merket grensepunkt i marka, Kr 2.317 per grensepunkt.