• Grunneiendom eller festegrunn med eget bruksnummer eller festenummer.
  • Matrikkelbrev over grunneiendom/festegrunn.